Μορφοποίηση εργασιών


Για την υποβολή του ολοκληρωμένου κειμένου της εργασίας σας - πρότασης συμμετοχής στο Συνέδριο, κατεβάστε στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιήστε το καθορισμένο υπόδειγμα μορφοποίησης - κλικ εδώ. Στη συνέχεια, στείλτε το μας με e-mail στη διεύθυνση που ακολουθεί: sec@synedrio.edu.gr


Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα πρέπει να είναι συμμορφωμένες απόλυτα με το πρότυπο μορφοποίησης, να μην υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό σελίδων κάθε κατηγορίας, να μην περιέχουν δυσδιάκριτες εικόνες (σε σμίκρυνση), όχι πάνω από 4 εικόνες σε όλη την εργασία, ούτε οι πίνακες να εκτείνονται πέραν των καθορισμένων ορίων/περιθωρίων της σελίδας.


Η βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνεται στον προκαθορισμένο μέγιστο αριθμό σελίδων εργασίας κάθε κατηγορίας.


Η μη συμμόρφωση στο καθορισμένο πρότυπο μορφοποίησης συνεπάγεται μη εξέταση της εργασίας.